Fysiopraktor & Physiopractor - 1 årig yrkesutbildning


Du är varmt välkommen till Fysiopraktor Akademin i Stockholm.

Den 9 augusti 2018 startar den nya 1-åriga yrkesutbildningen på deltid till Fysiopraktor ® / Physiopractor ®.

En Fysiopraktor arbetar med manuell terapi och friskvårdsmedicin.
En Fysiopraktor har utbildning i manuell muskeltestning, strukturell kinesiologi och kinesioterapi, neuromuskulära tester och neuromotorik, strukturell osteopati och mjuk kiropraktik samt traditionell svensk medicinsk sjukgymnastik.
En Physiopractor utbildad i Sverige har världens mest omfattande utbildning och kunskap i manuell muskeltestning (manual muscle testing).

Kursinnehåll
Ny 1-årig utbildning, 9 augusti 2018 - augusti 2019
• Manuell medicin och friskvårdsmedicin
• Anatomi (muskler, leder, skelett, rörelselära)
• Manuell Muskeltestning MMT, Neuromuskulära tester och Neuromotorik
• Manuell Neurofysiologi
• Strukturell Osteopati och mjuk Kiropraktik
• Manuell Kinesiologi (Manual Kinesiology)
• Strukturell kinesiologi, Kinesioterapi och Fysiopraktik
• Traditionell Svensk Medicinsk Sjukgymnastik (strukturell massageterapi och kinesioterapi)


Yrkesutbildningen till licensierad Fysiopraktor (licensed Physiopractor) arrangeras av Fysiopraktor Akademin. Det ingår en mycket praktisk utbildning i strukturell osteopati och mjuk kiropraktik och görs i samarbete med Ackermann College of Chiropractic i Stockholm.

Vidare information: Fysiopraktor Kursinnehåll och Schema 2018-2019


 Fysiopraktor & PhysiopractorLär dig Muskeltestning, Kinesiologi, Traditionell Svensk Medicinsk Sjukgymnastik, Strukturell Osteopati och mjuk Kiropraktik på Fysiopraktor Akademin i Stockholm

Kinesiologi i Sverige - Kinesiology i världen


Orden Kinesiology, Kinesiologi och Kinesioterapi skapades i Sverige i mitten av 1800-talet av professorerna Carl August Georgii och Lars Gabriel Branting på G.C.I. - Kungl. Gymnastiska Central-Institutet.
De översattes från svenska till grekisk-engelska för att bli den internationella termen på den då mycket kända svenska Rörelseläran och den Medicinska Gymnastiken.

 Swedish Professor Carl August Georgii at Royal Gymnastic Central Institute GCI, late 1800
Carl August Georgii skapade det internationella ordet "Kinesiology" år 1854 vilket var en översättning av det svenska medicinska begreppet "Rörelselära".
Swedish Professor Carl August Georgii at Royal Gymnastic Central Institute GCI, created and coined the word "Kinesiology" in 1854.
"Kinesiology" is a direct translation to Greek-English from the original Swedish word Rörelselära, meaning "Movement Science", a fundamental part of the Medical Gymnastics (Physiotherapy) created Sweden.


Under nästan 100 år användes denna metod av svenska och internationella sjukgymnaster. De grundläggande principerna spreds av svenska sjukgymnaster till USA och fortlevde och vidareutvecklades där under 1900-talet av amerikanska fysioterapeuter och kiropraktorer.
I mitten av 1960-talet skapades "Applied Kinesiology" i USA av amerikanska kiropraktorer, med behandlingstekniker från både kiropraktik, massageterapi, fysioterapi, avancerad muskeltestning, näringsmedicin, psykologi, meridianterapi.

I Sverige grundade Mac Pompeius Wolontis yrket Kinesiolog (1988) och nu det nya yrket inom manuell medicin: Fysiopraktor - Physiopractor.


Fysiopraktor ® - Physiopractor ®

www.Fysiopraktor.se / www.Physiopractor.com


Fysiopraktor Akademin / Physiopractor Academy
Postadress: Sigtunagatan 4 A, SE-113 22 Stockholm, Sweden
Kurslokal: DeGeersgatan 16, Karlaplan/Gärdet

Email-epost: info@fysiopraktor
Telefon: 08-339669 (+468-339669)


Fysiopraktor logotype, ett registrerat  ® varumärke


Orden Fysiopraktor ® och Physiopractor ® är Registrerade Varumärken (ordmärke).